Impacto - шаблон joomla Joomla
Лаборатория "МЕТРОЛОГИЯ" - с една крачка напред...
 

Лаборатория „МЕТРОЛОГИЯ” е независима структура, гарантираща компетентност и безпристрастност за удовлетворяване на потребностите на клиента.

Управителят на "МЕТРОЛОГИЯ ХОЛДИНГ" определя следните цели и задачи, които лаборатория за калибриране „МЕТРОЛОГИЯ” е длъжна да изпълнява:

• Пълно удовлетворение на клиентите чрез високо качество на услугите в съответствие с добрата професионална практика;

• Спазване на изискванията на EN ISO/ IEC 17025:2005;

• Да предлага на пазара услугите калибриране и измерване в рамките на възможностите като техническа обезпеченост (еталонна база с гарантирана проследимост) и компетентност;

• Постоянно развитие на лабораторията както технически така и професионално за усвояване на нови области в метрологията;

• Приемливо съотношение цена/услуга;

• Спазване на сроковете и постоянно сътрудничество с клиента;

• Спазване на изискванията за конфиденциалност, безпристрастност и безупречност при извършване на калибриранията и измерванията;

• Оперативно разглеждане и удовлетворяване претенциите на клиента. 

• Процедура по управление на жалби може да изтеглите тук.

• Формуляр за обработване на жалби може да изтеглите тук.

 

Нашата проследимост:

 

Ние ползваме услугите на национални институти по метрология членове на BIPM – БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, MIKES-Финландия, Южнокитайски национален център по метрология, Казахстански институт по метрология - КазИнМетр. 

Ползваме услугите и на лаборатории за калибриране на високо ниво, акредитирани от национални органи за акредитация страна по Многостранното споразумение на ЕА (MLA) или на ILAC (ILAC-MRA) в областта калибриране от следните държави: Англия, Германия, Франция, Словакия, Турция, Полша, Индия и др.