Impacto - шаблон joomla Joomla

Дали сме признати?

Лаборатория „МЕТРОЛОГИЯ” е акредитирана лаборатория за калибриране и измерване, която е с доказана възможност за измерване и проследимост с подходяща неопределеност.

 

Имаме ли право да калибрираме?

Това е като "Имаме ли право да караме колело?"

Лаборатория, която разполага с необходимите еталони и помещения, способен и компетентен персонал, използва стандартни или валидирани нестандартни методи за калибриране и гарантира така наречената проследимост на измерването, може да извършва калибриране.

Акредитацията не дава права
за извършване на услугата калибриране на средства за измерване.

Сертификатът за акредитация е
сертификат за доказана компетентност, а не за предоставено право.

Лаборатории с доказана компетентност може да откриете като се обърнете към орган за акредитация, страна по многостранното споразумение на EA (EA MLA) или на ILAC (ILAC-MRA) в област КАЛИБРИРАНЕ.

 

Какво е преимуществото на акредитираното калибриране?


Всички клиенти с внедрена и функционираща система за управление на качеството в съответствие с ISO 9000 могат да използват средствата за измерване с висока точност калибрирани в акредитираната област като сравнителни еталони (в случаите когато това е технически възможно) за вътрешна проверка и контрол на съответната апаратура.