Impacto - шаблон joomla Joomla

 

Съвети към клиента

 

 

Запитайте фирмата, която извършва калибриране или проверка на Вашата контролно измервателна апаратура:

- Каква е проследимостта на измерване при калибриране и проверка?

- Имат ли сертифицирана система за управление на качеството с която да гарантират тази проследимост?

- Имат ли доказана компетентност, съответно акредитация по EN ISO/ IEC 17025, за извършване на калибриране?

- Каква е юридическата стойност на документа, който Ви издават?

 

 

 

Период на рекалибриране - междукалибровъчен период

Как да определим междукалибровъчния период ?

Определянето на междукалибровъчния период на даден уред е задължение и отговорност на собственика.

Най-лесният начин е когато този период е упоменат в стандарт или друг нормативен документ.

В случая периода се прилага директно без да са необходими допълнителни изследвания и обосновки.

Когато периода за рекалибриране не е упоменат в стандарт или друг нормативен документ е необходимо собственика (ползвателя) на средството за измерване сам да определи период на рекалибриране в който да има достатъчна гаранция за стабилността на метрологичните характеристики на средството за измерване.

 

При определянето на този период се взимат под внимание следните фактори:

1. Точността на средството за измерване и необходимата точност за измерване или изпитване , за която се използва.

2. Промяната на метрологичните характеристики при минимум две поредни калибрирания.

3. Препоръки на производителя.

4. Честота на използване.

5. В съответствие с препоръките на ILAC-G 24(OIML MD10) .

 

 

Коментар

 

Битува мнението, че сертификатът за калибрирането важи напред за определения период на рекалибриране. Това е напълно погрешна теза. Калибрирането показва състоянието на средството за измерване в момента на калибриране. Няма гаранция, че тези характеристики ще се запазят в бъдеще. Доказани са метрологични характеристики които се запазват при две поредни калибрирания. По-просто казано сертификатът за калибриране доказва точността на уреда до датата на която е калибриран.

Това обяснява защо е необходимо да изхвърлим от речника си фразата "дупка в периода на рекалибриране" .